کتاب آشنایی با برتراند راسل که به دست پل استراترن نگاشته و توسط کاظم فیروزمند ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد شصت و چهار صفحه است. برتراند آرتور ویلیام راسل یکی از فیلسوفان و منطق‌دانان و ریاضی‌دان و تاریخ شناس و جامعه‌شناس و فعّال صلح‌طلب انگلیسی بوده که در قرن بیستم زندگی می نموده است. هر چند راسل خیلی از زندگی خود را داخل انگلستان سپری کرد ولی اصلیتی ولزی داشت. خانوادهٔ برتراند راسل از شهروندان کهن و بانفوذ انگلستان بودند . پدر او جان راسل لرد آمبرلی که مردی بدون دین بود همچنان از اشراف‌زادگان به حساب می آمد.در سال هزار و هشتصد و هفتاد و چهار مادر خود را که از مبارزان آزادی زنها بود به موجب اثر دیفتری از دست داد. زمان کمی گذشته بود که بعد از آن خواهر خود راشل که از وی چهار سال بزرگتر بود از دست داد . برای خرید کتاب آشنایی با برتراند راسل به لینک موجود مراجعه نمایید.

آشنایی با برتراند راسل

دانلود کتاب آشنایی با برتراند راسل