کتاب آشنایی با اسپینوزا نوشته پل استراترن می باشد و توسط شهرام حمزه ای ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتاد و پنج صفحه است.باروخ اسپینوزا یکی از فیلسوفان معروف هلندی می باشد. او قابلیت‌های علمی بسیار زیاد و گستره و با ارزشی داشته است. اثرهای او تا سال‌ها بعد از فوت کردنش به صورت کامل درک نشد. در حال حاضر و هم اکنون اسپینوزا یکی از بزرگ‌ترین خردگرایان فلسفه قرن هفدهم به حساب می آید. اسپینوزا به واسطهٔ نوشتن اساسی ترین اثرش و اخلاقیات که بعد از فوت او به چاپ رسید و در آن دوگانه‌انگاری دکارتی را به چالش می کشاند یکی از اساسی ترین فیلسوفان تاریخ فلسفهٔ غرب به حساب می‌رود. فیلسوف و تاریخشناس گئورگ ویلهلم فریدریش هگل درمورد فیلسوفان هم دوره ی خویش نگاشته که شما یا پیرو اسپینوزا می باشد و یا به طور اساسی فیلسوف نمی باشند. برای خرید کتاب آشنایی با اسپینوزا به لینک موجود مراجعه نمایید.

آشنایی با اسپینوزا

دانلود کتاب آشنایی با اسپینوزا