کتاب آشنایی با آگوستین قدیس که به دست پل استراترن نگاشته و توسط شهرام حمزه ای ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتاد و چهار صفحه است.آگوستین از اندیشمندان و فلاسفه ی قرن چهارم داخل شهر کوچکی به اسم تاگاسته در الجزایر متولد شده است .او زمان جوانی را به عیاشی گذارند که در اثر مشهور خویش اعترافات از این زمان عمر خود بسیار زیاد انتقاد نموده است. او بعد از سپری کردن زمان جوانی عاقبت به کیش مانوی درآمد و در سن سی و دو سالگی سالگی با شک کردن در آیین مانوی مسلک مسیحی را انتخاب نمود.آگوستین با کوشش های بسیاری توانست آموزه‌های فلوطین را با مسیحیت پولس قدیس در بیامیزد و مکتب نو افلاطونی را متحول کند. او با این عمل ضمن پیوند سنت فلسفی یونان باستان با مسیحیت سبب پیشبرد فلسفه شد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با آگوستین قدیس تماس بگیرید.

آشنایی با آگوستین قدیس

دانلود کتاب آشنایی با آگوستین قدیس