کتاب آشنایی با آکویناس که به دست پل استراترن نگاشته و توسط شهرام حمزه ای ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتاد و دو صفحه است.توماس آکویناس معروف ترین فیلسوف و متکلم زمان قرون وسطی می باشد . او اواخر سال هزار و دویست و بیست و چهار یا اوایل سال هزار و دویست و بیست و پنج میلادی در قلعه روکاسکا در نواحی اکینیو در نزدیکی شهر ناپل ایتالیا داخل خانواده ای اشرافی متولد شده است . اگر بخواهیم بر پایه ی لقب او که گاو نر زبان بسته می باشد حکم کنیم می بایست بگوییم که او نسبتا چاق بوده است. ویل دورانت می‌گوید دوستان او نامش را گاو بزرگ زبان بسته سیسیل گذاشته بودند. پدرش فئودال در نواحی اکینو بود و توماس را که کوچکترین پسرش بود در پنج سالگی به دیر فرستاد به امید آنکه روزی رئیس آن منطقه شود. توماس در آن دیر که مونته کاسینو اسم داشت به عنوان طلبه به تحصیل پرداخت تا در آینده یک راهب شود. برای خرید کتاب آشنایی با آکویناس به لینک موجود مراجعه نمایید.

آشنایی با آکویناس

دانلود کتاب آشنایی با آکویناس