کتاب پیوند علم و عرفان نوشته محسن فرشاد می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات علم چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و ده صفحه است. در این اثر به بحث درمورد اتحاد علم و عرفان نیز پرداخته است. این دو رشته ی معرفت بشری عاقبت به یک معرفت تک و واحد خواهند رسید و جویبار هر دو به یک دریا سرازیر می شود . در حال حاضر اکثر اندیشمندان ژرف اندیش به شعور ذاتی عالم هستی ایمان پیدا نموده اند و از روش علم آن را به اثبات می رسانند.مولانا شاید یکی از کهن ترین اشخاصی باشد که بعد از تائوی چین و فلسفۀ هند و دانش و فلسفۀ کهن بودیسم به شعور ذره ها و تمامی کیهان پی برده و آن را در شعرهای خویش آورده است. اگر ما به فلسفۀ تئوری کوانتوم نگاهی بیندازیم این اندیشه را در آنجا خواهیم پیدا کرد. اثر فوق به تفکرات و شعرهای مولانا اشاره می نماید که در نظریۀ کوانتوم وجود دارد. برای خرید کتاب پیوند علم و عرفان به لینک موجود مراجعه نمایید.

پیوند علم و عرفان

دانلود کتاب پیوند علم و عرفان