کتاب فمینیسم نوشته سوزان آلیس واتکینز می باشد و توسط زیبا جلالی نائینی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به چاپ رسیده و در انتشارات شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و سه صفحه است.فمینیسم به مفهوم مورد شک قرار دادن بخش بندی کار در دنیا می باشد که مرد را مسئول حوزه ی عمومی یعنی کار و ورزش و جنگ و دولت قرار داده است.در صورتی که زنها با جان کندن داخل منزل بار زندگی خانوادگی را بی آنکه حضور فعال در اجتماع داشته باشند به دوش بکشند. فمینیسم هز اندازه مسیرهای افراطی ای نیز دارد ولی واکنشی بوده در مقابل هزاران سال مردسالاری در همه ی کشور ها که زنان را از حق آموزش و حتی رای دادن محروم نموده بود .واسه ی خیلی همچنان کلنه فمینیسم هنوز معادل مرد ستیزی یا جنگ بین جنسیت ها است و چشم اندازی از رقابت زنان و مردان را تداعی می نماید. برای خرید کتاب فمینیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

فمینیسم

دانلود کتاب فمینیسم