کتاب چرخ زمان از آخرین آثار  کارلوس کاستاندا است نویسنده اثر که  مردم شناس مشهوریست آمریکایی پرویی در کتاب چرخ زمان که گرداوری از نقل قول های 8 اثر نخست کاستانداست.

کارلوس کاستاندا پیرامون سیزده سال اموزش و تعلیمش در قالب نو آی شمن زیر نظر استادش دون خوان مطالب را بازگ. نموده است.

استاد ایشان که تمایل داشت آیینش را سحر نام گذاری کند او را به سرزمین شمنان مکزیک باستان راهنمایی کرده که وارثان لصلی این کتب بوده اند.

 پیر سرخپوست باور داشت که بر سرزمین شمنان سیستم شناختی متفاوتی حکفرماست که با جهان روبروی متاست بسیار تفاوت دارد

و نویسنده کتاب اعتقاد دارد که انچه در ترتیب نقل قولها نمایش داده خود چرخ زمانست.

 

برای خرید کتاب چرخ زمان اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید.

 

.

 

   دانلود کتاب چرخ زمان