کتاب آیین فرزانگی شامل تکه هایی از آثار نشر نیافته کارلوس کاستاندا است.البته بسیاری تصورشان این است کتاب حاضر مانند دیگرکتاب های کارلوس کاستاندا نیست که راجع به گفتگوها و درسهای ملاقات نویسنده با دن خوان است.بلکه در این کتاب ما با 7 نامه روبرو هستیم که کارلوس کاستاندا نوشته و بخشی از سفرش به ایکستلان میباشد.و بخش از کتاب ارزنده هنر رویا بینی و سپس سیمای دن خوان که مقاله دیگر این کتاب است و پس از ان گزارشی بر کتاب حرکت سحر امیز و بخش ارزنده تر کتاب نامه کاستاندا به رابرت گوردون واسون میباشد. برای دانلود کتاب آیین فرزانگی اثر کارلوس کاستاندا به ادمه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب آیین فرزانگی اثر کارلوس کاستاندا