دانلود کتاب از جهان تا ابدیت اثر موریس مترلینگ

دانلود کتاب از جهان تا ابدیت اثر موریس مترلینگ پیرامون افکار و اندیشه های خاص موریس مترلینگ است. که مانند دیگر کتاب های این نویسنده برگرفته افکار فلسفی است که در هر کتاب با موضوع و محتوایی جدید به استدلال آ« مهم می پردازد. در کتاب حاضر با مباحثی چون رازهای عشق و رسیدن به بهشت وسکوت سخن می گوید.

این نویسنده که بهتر بگویم فیلسوف بلژیکی اکثر آثارش به زبانهای دنیا ترجمه شده و در ایران نیز در دهه سی توسط ذبیح الله منصوری و عنایت الله شکیباپور به فارسی برگردانده شد.که البته مترجم دوم نقش بسزایی داشته. از اثار مترلینگ اعم از شعر و رمان و نمایشنامه و اندیشه ها که شامل ایده ها و تفکرات اوست دها کتاب باقی مانده که یکی از بهترین نوشته هایش همین  کتاب فلسفی از جهان تا ابدیت می باشد

بخش از کتاب از جهان تا ابدیت

کارلایل عالم برجسته چنین گفت

سخن نگفتن چیست .سکوتی که از نیستی مطلق می اید

اری سکوت حدواسطی است که نمودارهای عطیم را پدید می اورد.

از جهان سکوت چیزهای بزرگ و با عظمتی و نور زندگی ایجاد میگردد و اصل اینجاست که در تمام تسلط میبابد

 

دانلود کتاب از جهان تا ابدیت اثر موریس مترلینگ