کتاب پیشرو ,بسیار مشهور و شناخته شده است تحت نام تاریخ فلسفه یونان که مجموعه ایست 18 جلدی از تاریخ نگارو و محقق برجسته اسکاتلندی ویلیام کیت چمبرز گاتری که مهمترین اثرش شناخته شده و البته مهمترین و کاملترین کتاب راجع به تاریخ فلسفه یونان. ویلیام کیت  را با نام مخف

محقق کلاسیک اهل اسکاتلند بود. او برای اثر مهم‌اش، تاریخ فلسفه یونان دبلیو. کی. سی. گاتری W. K. C. Guthrie میشناسند که کوتاه شده اسم طولانی ایشان یعن William Keith Chambers Guthrie است.

مجموعه کامل تاریخ فلسفه یونان برای علاقه مندان به مهد فلسفه در جهان بسیار مورد استقبال گرفته و به تمامی زبانهای دنیا ترجمه شده است.ئر ایرا نیز این مجموعه در هجده جلد توسط مهدی قوام صفری بفارسی ترجمه  و انتشارات فکر روز را بچاپ رسانده است.

مقدمه در معرفی کتاب تاریخ فلسفه یونان

نخستین نواقص افکار فلسفه برای نخستبار در زمان باستان در جوامع برده داری شکل گرفت.و فلسفه باستان خصوصیات زیادی را داراست که قرنها بعد شاهد بروز آن در فلسفه مدرن بودیم.

ادر عصر باستان فلسفه اتکایش بر علم بود و هنوز خام بود.چون بر همان میزان اعتلا که جوامع به ان رسیده بودن و برای شناساندن میزان ابتدایی ان زمات تکیه میداشت پس نمیشد که علمی باشد.

 

قبل از فلسفه دینهای بسیاری بودند که کلیه سوالهای مردم را پاسخ می داند.که این سوالات و پاسخهای مذهبی زبان به زبان به نسلهای دیگر منتقل میشد.

ادم صبح هنگام تاریخ تلاش میکند توسط اسطوره به مسائلی چون گذشته و اینده.تقدیر و سرنوشت و زندگی پاسخ دهد.که این اسطوره در حقیقت داستانی راجع به خدایان میباشد و پاسخ میدهد که چگونه  زندگی بدین گونه هست و هدف اصلی همه اسطوره ها جدال بین نیروهای شر و خوب است.و در گذر هزاران سال شرح و روایت این اسطوره ها در ریشه و جان پرسش فلسفی.و فلاسفه یونان در پی اثبات این بودن که این روایت و پاسخ بی اعتبارند و نباید ادمی به انها باور داشته باشد.و اسطوره ها را بدلیل تلاشهای نخستین برای پاسخ به سوالات راجع به طبیعت و در یک کلاک به دلیا یک دانش ابتدایی می پذیرند.

 

 

دانلود کتاب تاریخ فلسفه یونان 18 جلدی

مجموعه هجده جلدی کتاب تاریخ فلسفه یونان عبارتند از که برای دانلود روی هر عنوان کلیک نمایید

  جلد اول تاریخ فلسفه یونان: آغاز فلسفه در یونان، تالس
جلد دوم تاریخ فلسفه یونان: آناکسیمندر، آناکسیمنس
جلد سوم تاریخ فلسفه یونان فیثاغورث و فیثاغورثیان
جلد چهارم تاریخ فلسفه یونان آلکمایون، کسنوفانس
جلد پنجم تاریخ فلسفه یونان هراکلیتوس
جلد ششم تاریخ فلسفه یونان الیاییان
جلد هفتم اتاریخ فلسفه یونان مپدکلس
جلد هشتم تاریخ فلسفه یونان آناکساگوراس، آرخلائوس، فلسفه در نیمه دوم قرن پنجم پیش از میلاد، دیوگنیس آپولونیایی
جلد نهم تاریخ فلسفه یونان اتمیست های قرن پنجم، لئوکیپوسی، دموکریتوس
جلد دهم تاریخ فلسفه یونان سوفسطاییان بخش اول ،دیدگاه های اجتماعی و سیاسی
جلد یازدهم تاریخ فلسفه یونان سوفسطاییان بخش دوم، دیدگاه های اخلاقی، شخصیت های برجسته
جلد دوازدهم تاریخ فلسفه یونان سقراط
جلد سیزدهم تاریخ فلسفه یونان افلاطون(بخش نخست) زندگی و آثار، محاورات اولیه
جلد چهاردهم تاریخ فلسفه یونان افلاطون(بخش دوم) محاورات میانی
جلد پانزدهم تاریخ فلسفه یونان جمهوری
جلد شانزدهم تاریخ فلسفه یونان افلاطون، زبانشناسی، محاورات انتقادی
جلد هفدهم تاریخ فلسفه یونان افلاطون، لذت، آفرینش جهان
جلد هجدهم تاریخ فلسفه یونان قوانین، آثار منقول، نامه ها، اصحاب