دوره آثار افلاطون  نام مجموعه 4 جلدی است که کلیه آثار  این ابر فیسلوف بزرگ یونان باستان و جهان را در خود جای داده.آثار افلاطون به تمامی زبانهای رایج دنیا ترجمه شده است و در ایران نیز نخستین بار  توسط مترجمین محمدحسن لطفى و رضا كاويانى با بررسی و مقایسه دو متن انگلیسی و المانی این مجموعه آثار را به زبان فارسی ترجمه نمودند.

و شامل کتاب های افلاطون میشود که بجای مانده اعم از رسائل که شامل 42 عنوان میشود .نامه های ایشان در برگیرنده 13 نامه است و همینطور قطعات ادبی و فلسفی این بزرگ مرد که شامل 23 قطعه میشود

که در ایران نخست بار در 4 جلد در دهه چهل توسط انتشارات ابن سینا و پس از آن توسط انتشارات خوارزمی بچاپ رسید. از خصوصیات خوب ترجمه این کتاب این است که پس از برگردان هر متن و رساله در حاشیه کتاب بخوبی توضیحاتی برای درک بهتر نوشته شده است.که هدف از این کار هر زمان نکته یا موضوعی یا کلمه ویژه در جریان کتاب یا رسائل افلاطون دیده شد به شرح و تفسیر و توضیح آن نکته برای فهم ساده آن می پردازد.

و در 4 جلد مترجمین در یادداشتهایی به ذکر نکاتی ارزنده و کلیدی راجع به دلیل ترجمه مفهومی و یا کلمه به کلمه یا اصطلاحات داشته تا کتابی شیوا و روان ارائه شود.و شیوه قرار گرفتن آثار در مجموعه بدین شکل است که جلد یکم تا اوایل جلد سوم مربوط به ترجمه رسائل افلاطون بوده.و در مابقی جلد سوم به نامه های افلاطون و دیگر کتبش پرداخته. و در جلد اخر یادداشت مناسب به درک مفاهیم توسط مترجم امده و به قطعات و اشعار و نوشته های پراکنده افلاطون اعم از تعاریف و قوانین می پردازد. برای خرید کتاب دوره آثار افلاطون(نسخه کاغذی و چاپی خود ناشر قبل انقلاب) اینجا کلیک نمایید.

 

 

دانلود دوره آثار افلاطون چهار جلدی

جلد اول دوره آثار افلاطون

جلد دوم دوره آثار افلاطون
جلد سوم دوره آثار افلاطون

جلد چهارم دوره آثار افلاطون