کتاب چپق مقدس اثرجوزف اوپس براون که روای داستان از گوزن سیاه پیرامون مذهب و باورهای دینی گروه وسیعی از سرخپوست‌های آمریکای شمالی می باشد.

راوی کتاب  یعنی گوزن سیاه از رهبران و بزرگان خاص دین یا مذهب سرخپوستی سؤ میباشد.

کتاب چپق مقدس اثرجوزف اوپس براون از زوایای اخلاق گرایی و شناخت عقیدتی ادمی اگر بصورت باور یا دین نیاید و جنبه های مثبت و مثبت و روشنش را دید بسیار مفید و ارزشمند است.

و خواننده با یک عرفان و مسلک خالص و ساده که در حین آن عمیق و پر رمز و راز است اشنا میشود و از ان بهره جسته و از درون آن استفاده خواهد نمود.

و این عرفان کهن سرخپوستی که در اصل 7 آیین و رسوم عقیدتی سرخپوستهاست.

کتاب چپق مقدس در دهه هفتاد توسط انتشارات میترا با ترجمه ع پاشایی بچاپ رسید

دانلود کتاب چپق مقدس