درباره کتاب پیام گمگشته اثر مارلو مورگان

که نام دیگرش عرفان ساکنین قدیمی استرالیا  که به  نقل از نویسنده رساله ایست ارزشمند و روایت دلنشین سلوک عارفانه‌ بانویست که در این کتاب گنجانده شده است.

و بسیار مورد پسند جهان قرار گرفته به گونه ای که فروش و نشر میلیونی داشته است.

اعضای بیابان گرد یک قبیله‌ واقع در استرالیا که قبیله ش را مردم حقیقى میدانند.

  بانویی امریکایى را به درون خود راه میدهد تا بمدت 4 ماه همسفرشان  در صحرا باشد و با ایشان سفر کنند.و این سفر که بسیار طولانی است .

در دوهزار پانصد کیلومتر در یک بیابان سخت  و مهلک انهم پای پیاده و حتی پای برهنه.به نوعی یک مراسم و یک عبادت است.

که از رسوم 50هزار ساله باقی مانده. و در این سفر عرفانی این بانو از لحاظ فکری و اندیشه ای دگرگون میشود.

و در کتاب پیام گمگشته مملو از پیامهای مهم عرفانی و اخلاقی که همچنان میشود جهانمان را از زوال رهایی دهیم

 

دانلود کتاب پیام گمگشته اثر مارلو مورگان