دانلود کتاب گفتاری در رهایی اثر هربرت مارکوزه

گفتاری در رهایی
هربرت مارکوزه فیلسوف آلمانی که در سال ۱۸۹۸ در برلین بدنیا آمد،او کتاب ها و مقالاتی در زمینه ی فلسفه از خود بجا گذاشت،از آثار او میتوان به انسان تک ساحتی،انقلاب یا اصلاح نام برد.

او یهودی بود و در خانواده ی متوسطی بزرگ شد .اگر زندگی و وضعیت سیاسی و اجتماعی او را مطالعه کنید بیشتر با فلسفه و نظریاتش آشنا میشوید.

او برای ادامه تحصیل به فرایبورگ رفت و تحت تعلیم استادان بزرگ فلسفه از جمله هایدگر و هوسل قرار گرفت،او بهقدری تحت تاثیر هایدگر قرار گرفت که از نظرات و عقاید او در مقاله های خودش نیز استفاده کرد.


کتاب گفتاری در رهایی در مورد زندگی بشر و آزادی او درجامعه میباشد.


آزادی بشر در جامعه ی صنعتی ،مارکوزه در این کتاب نقاط ضعف و قوت و کمی و کاستی جامعه ی صنعتی را گفته و راه های رهایی از این نظام سرمایه داری و رفتن به جوامع سوسیالیستی را میگوید.

 


ماکوزه بر این باور است که هر چقدر که عقل جامعه کامل شود باز هم جهل و نا دانی و نیازهای انسان باز هم آن هارا به سمت بردگی میکشاند.

این وابستگی انسان ها به رهبر مصلحت اندیش را فقط میتوان از راه کنش سیاسی از میان برداشت.


بخشی از کتاب

وقاحت در زرادخانه‌ی کلامی نظامِ حاکم، مفهومی اخلاقی است که این مفهوم را نه برای تشریح و تبیین اخلاقیاتِ خود، بلکه در ارتباط با اخلاقیات دیگران مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد. تصویر زنی عریان که موهایش را در معرض تماشای همگان می‌گذارد وقیح نیست، وقیح ژنرالی است در لباس کامل که مدال‌هایی را که در جنگ تجاوزکارانه به دست آورده است، به نمایش می‌گذارد.

 

دانلود کتاب گفتاری در رهایی اثر هربرت مارکوزه