دانلود کتاب ضیافت اثر افلاطون:
کتاب ضیافت و یا سخن در خصوص عشق نوشته فلسفی افلاطون پیرامون عشق است. نام این فیلسوف بزرگ تاریخ به گوش کسی ناآشنا نیست و هرکسی کم و بیش از تفکرات و اندیشه های او درس پذیرفته. نام اصلی این انسان بزرگ آریستوکلِس است و او با نام افلاطون(پلاتون) ملقب شده بود که در زبان یونانی به معنای وسیع است. در دیباچه کتاب در خصوص نام افلاطون چنین ذکر شده که:
درست معلوم نیست که چرا این لقب را به او داده اند و تاویلات بسیار کرده اند. بعضی گفته اند به واسطه اینکه چهارشانه و وسیع الصدر به معنای ظاهری بوده و قد بلند داشته است. بعضی دیگر نوشته اند پیشانی بزرگ و وسیع داشته است، گروهی گفتند که مقصود معنی حقیقی پلاتون نیست، معنی مجازی آنست، یعنی افلاطون وسیع الصدر به معنای مجازی بوده است.
افلاطون در یک خانواده ارجمند سیاسی و قدرتمند و اشرافی متولد شد که نسب او از سمت پدر به آخرین پادشاه آتن قبل از تبدیل آتن به جمهوری و از سمت مادر به یکی از بزرگترین حکیمان و خردمندان هفت گانه یونان می رسد.
او از کودکی بسیار باهوش بود و تحت تعلیم موسیقی، فلسفه، ادبیات و ژیمناستیک قرار گرفت و در سن بیست سالگی شاگرد سقراط شد که گفته می شود هشت سال تحت تعلیم این فیلسوف بزرگ بود.
شهرت افلاطون در بین عوام علاوه بر آثارش و انتشار اندیشه های استاد ارجمندش، سقراط، ناشی از صفت "عشق افلاطونی" نیز در بین مردم است که این کتاب در شهرت این ترکیب وصفی نقش بسزایی داشته.
ضیافت در باب پاسخ به پرسش عشق چیست نوشته شده و مانند بعضی دیگر از کتاب های افلاطون، گفت و شنودهاییست که در یکی از ضیافت های آتن که سقراط نیز حضور دارد، پیرامون چیستی عشق در بین عالمان شکل گرفته و گفتمان های خواندنی را پدید آورده است.


دیباچه در خصوص معرفی ضیافت متذکر شده که:
شاهکار دیگر افلاطون کتابیست موسوم به مهمانی(ضیافت) که از عجایب کتب است و داستان مهمانی یکی از دوستان سقراط است که چون در شاعری جایزه گرفته ولیمه می دهد. در این مهمانی همه از شرب و شراب و نشاط و هیاهو خسته می شوند و بنا می گذارند که هر یک خطبه ای در وصف عشق و مدح خداوند عشق بسرایند و چنان که همه گویند و سخن گفتن سعدی دگر است، اهل مجلس همه در باب عشق تحقیق می کند، اما ان که سقراط می گوید حکایت دیگریست.
بریده هایی از دیالوگ های کتاب:
عشق نه زیباست نه زشت، نه به مانند خدایان در اوج قدرت، دانش و زیبایی ست و نه مانند انسان‌ها ضعیف، ناتوان و نادان است بلکه در میان این دو قرار دارد.
بزرگترین فضیلت خدای عشق عدالت است زیرا نه در برابر خدایان و آدمیان دست به ظلم می آلاید و نه از آدمی یا خدائی تحمل ظلم می کند. نه زور در او اثر می بخشد و نه او خود به زور توسل می جوید زیرا همه از جان و دل سر در پای او می نهند. اروس از خویشتن داری نیز بهره ای بسزا دارد زیرا چنانکه همه می دانید خویشتن داری فرمانروائی بر میلها و هوسهاست و چون میل و هوسی نیرومند تر از عشق نیست، عشق بر همه ی آنها فرمان می راند. از این رو خدای عشق در خویشتن داری نیز از همگان برتر است.

دانلود کتاب ضیافت