کتاب باغ وحش انسانی یکی از آثار دزموند موریس است.نویسنده این کتاب تنها سه اثرش بفارسی برگردانهده شده در این کتاب به یک ساختار فلسفی ساده اما عمیق رسیده است. و خواننده که بدنبال یک  روایت مفهمومی می گردد دچار شک ها و بزنگاه فلسفی قرار میگیرد.این کتاب نسخه چاپ دهه پنجاه می باشد که در قطع پالتویی به چاپ رسید . شما می توانید برای خرید کتاب باغ وحش انسانی کلیک نمایید.

کتاب باغ وحش انسانی

دانلود کتاب باغ وحش انسانی