کتاب در پیشگاه استادان اک یکی از سری کتاب های پال توئیچل میباشد. که فیل موری در این اثر تمامی تجربه هایی که طی سالها در کلاس و محضر اساتید اک کسب نموده است در این کتاب جمع اوری و به علاقه مندان تقدیم می نماید.و نویسنده سعی دارد مجموعه اموزشهایی که از معلمان خود در زمینه اک بدست اورده بیان نماید

کتاب در پیشگاه استادان اک که انتشارات آن خ‍رد ب‍اس‍ت‍ان‌ می باشد.و با ترجمه بسیار عالی مهیار جلالیانی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر رسیده است.که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک با انجام چاپ آخر آن و توسط فیل موری میتسو نوشته شده است.نوشته ی بی نظیر دی‍گ‍ری‌ از اک‍ن‍ک‍ار و تجربه هایی که واقعیت دارد ب‍ا اس‍ت‍ادهای م‍ع‍ن‍وی‌ در زمان ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م می باشد‌. نگارنده این کتاب را که برگرفته از تجربه های خود با استادان اک بسیار همانند شمس تبریزی و مولوی و سقراط و غیره خواهد بود را نوشته است.این مطلب و نوشته آموزنده یکی از نوشته های کمیاب و کم نظیر است که در آن نقش استاد زنده حق در حیات به طور تکمیل شده گفته شده است.کتاب در پیشگاه استادان اک ماهیت بسیار فوق العاده تفکر باستانی سفر روح را واسه ی خواننده نشان داده است . برای خرید کتاب در پیشگاه استادان اک با ما تماس بگیرید.

 

 

 

دانلود کتاب در پیشگاه استادان اک اثر فیل موری میتسو