مکتب عدالت حقیقت‌گرا به عنوان دومین گرایش مکتب عریانیسم، در حقوق کیفری با ارائه‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد جناب آقای میثم رجبی مطرح گردیده. این مکتب اولین مکتب علمی در سیاست جنایی ایران محسوب می‌شود. عدالت حقیقت‌گرا در فلسفه‌ی حقوق نیز بعد از مکتب پست‌مدرن با توجه به آرای فلسفی جناب استاد آرش آذرپیک و استحاله‌ی آن توسط آقای میثم رجبی مطرح شده است. این مکتبِ حقوقی در همین زمان اندک در محافل آکادمیک آن چنان مورد استقبال و توجه قرار گرفته که در پایان‌نامه‌های مختلفِ این رشته درباره‌ی آن بسیار سخن آمده و شاخه ای فعال از مکتب فلسفی اصالت کلمه (عریانیسم) است.

 

دانلود کتاب عدالت حقیقت گرا