دانلود کتاب جاویدان خرد اثر احمد بن محمد بن مسکویه

کتاب جاویدان  که پیرامون حکت عملی است شامل نصایح و پندهای بونانیان و ایرانیان و عربها و هندیها که توسط احمد بن محمد بن مسکویه تالیف شده است.

کتاب جاویدان خردکه در قرن چهارم نوشته شده اثر ماندگار ابوعلی مسکویه است که ایشان یک ادیب و یک تاریخ نگار و حکیم برجسته بوده است که در زمان آل بویه زندگی می کرد.

و توسط حسن بن سهل به زبان عربی برگردانده شد و با نام آداب العرب و الفرس مشهور است. و یک کتاب جامع و کامل از فرهنگ فارسی میباشد که از حکایت و نصایح و پنها گرفتع تا لطیفه های ادبی و مطالب ارزننده مهم جمع اوری شده است.

از نظر محتوا کتاب جاویدان خرد شامل 3 موضوع اصلی است که عبارتند از جدال با شهوت.و مبارزه با زیادروی و کم روی و تشویق و دعوت به اخلاق و معرف و ستایش عقل و علم و دوری از حرص به زن و مال

برای خرید کتاب جاویدان خرید اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب جاویدان خرد