دانلود کتاب سن عقل اثر ژان پل سارتر

کتاب سن عقل یک رمان به تمام معنا اصالت وجودی است. یک رمان فلسفی مانند دیگر شاهکارهای این نویسنده و فیسلوف بزرگ فرانسوی در سال هزار و نهصد و چهل و پنج نوشته شد و وقایع داستان در پانزده سال قبل یعنی سال هزار و نهصد و سی در شهر پاریس اتفاق می افتد.کتاب سن عقل یک رمان کاملا هدفمند و ساختار شکن است و نویسنده طی روایت یک ماجرا که شاید خیلی خاص نباشد یک اندیشه بسیار خاص را دنبال می کند.

ماجرای داستان در 72 ساعت اتفاق می افتد و سختی های یک اموزگار فلسفه است که پارتنر خود از او باردار شده و ممی خواهند این بچه را سقط کنند اما هزینه این کار را ندارند.و اوست که در پی تهیه این پول طی سه روز میباشد.

نویسنده کاملا با انگیزه های کارکترهای داستان و انتخاب انها بازی می کند و در همین تصویر کشیذن ایشان را به تحلیل و بررسی وادار می نماید. و این خواننده هست که می بایست متوجه شود که او در یک داستان روانشناختی و فلسفی جریان دارد که در پی تفهیم اصالت وجود ادمی است. فلسفه ایی که در کلیه آثار ژان پل سارتر دنبال میشود.

رمان سن عقل در ایران برای نخست بار در اواخر دهه چهل توسط محمود جزایری بفارسی برگردانده شده و توسط انتشارات امیر کبیر بچاپ رسید.

برای خرید کتاب سن عقل اینجا کلیک نمایید.نسخه چاپ اول ,و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب سن عقل