دانلود کتاب آتش در ایران باستان اثر اردشیر آذرگشسب

در مهرماه 1350 کتاب آتش در ایران باستان در یکهزار نسخه چاپ و میان همکیشان گرامی پخش شد.

خوشبختانه این کتاب همانند دیگر تالیفاتم گرم آنان قرار گرفت بحدی که در اندک مدتی نسخه های آن نایاب شد و خواستاران آن برای چاپ مجدد کتاب بمن مراجعه نمودند.آن روزها بمناسب گرفتاری اینجانب در تدوین و چاپ کتاب های مقام زن در ایران باستان و مراسم مذهبی و آداب زرتشیان اینکار برایم میسر نبود.

اینک که چاپ و نشر دو کتاب نامبرده بالا بپایان رسیده و مختصر فرصتی بدست امده بر ان شدم که خواست همکیشان عزیز را بمرحله عمل در اورم و کتاب آتش را در سه هر جلد مجدد چاپ نمایم. حال کتاب پیشرو تقدیم شما عزیزان میگردد
یکی از تهمتهای ناروائی که بایرانیان باستان نسبت داده شده اتهام آتش پرستی است.

عده ای از نویسندگان قدیم اعم از ایرانی و غیر ایرانی در کتابها و نوشته های خود ایرانیان باستان را آتش پرست قلمداد نموده اند و در حال حاضر نیز فراوانند اشخاصیکه با خواندن آن کتابها و شنیدن لاطائلات آنها تصور مینمایند که ایرانیان باستان یکتاپرست نبوده و آتش را می پرستیدند و زرتشتیان امروزه دنیا نیز که از بازماندگان آن پاک مردانند خداپرست نیستند و آتش را معبود خود میدانند.

در این کتاب ما می کوشیم تا با ذکر فقراتی از اوستا و با برابری دادن آنها با آیات قرآن و دیگر کتاب های آسمانی ثابت نماییم که زرتشتیان آتش را یکی از افریده های اهورامزدا خدای بزرگ و دانا که خالق و آریننده همه چیز است میدانند و انرا مانند سایر عناصر چهارگانه مقدس و محترم میشمارند ولی بهیچوجه انرا مورد پرستش قرار نمیدهد.
ما سعی می کنیم با عقل و منطق و با دلائل روشن نشان دهیم که این تهمتی که به ایرانیان باستان و زرتشتیان امروزه دنیا زده شده یا از روی غرض بوده و یا از جها و بی اطلاعی بوده

برای خرید کتاب آتش در ایران باستان اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب آتش در ایران باستان