دانلود کتاب تمهیدات اثر عین القضات همدانی

 

 در تذکره هائیکه از قرن ششم تا نهم تالیف شده شرح حال مفصل و موثقی درباره عین القضاه دیده نمیشود. ولی مورخین و تدکره نویسان قرنهای بعد راجع باو شرح مفصلتری نوشته اند که زیاد جالب و قابل اعتماد نیست. بنابراین برای بدست امدن حقیقت ناچاریم آثار قاضی همدانی را مورد بررسی قرار دهیم زیرا این آثار مهمترین اسناد تاریخی است که میتوان بوسیله انها بر احوال وی اگاهی یافت.
اثار عین القضاه را به سه دسته میتوان تقسیم کرد:
نخست آثار دوران جوانیش
دوم آثاریکه پس از 24 سالگی تالیف کرده است.
سوم اثاریکه منسوب به اوست
اثاریکه در دوران جوانی تالیف کرده است یازده کتاب است و از این کتابها جز نام و اندک اطلاعاتی اط مضامین انها که بصورت پراکنده در تالیفات موجود او بجای مانده چیزی در دست نیست.
نام تالیفات قاضی همدانی و مختصر اطلاعی که از انها بجای مانده و اصلش از بین رفته است

برای خرید کتاب تمهیدات عین القضات همدانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب تمهیدات اثر عین القضات همدانی