دانلود مجموعه آثار شیخ محمود شبستری

در مرور به زندگی نامه های ادمیان به شوریده سرانی بر می خوریم که به آتش شور و شوق جوانی برافروخته و سوخته و خاموش شده اند.در میان متفکران ایرانی شهاب الدین یحی سهروردی.عین اقضاه همدانی و شبستری از این دسته اند.

از زندگانی سعد الدین محمود بن عبدالکریم بنزحیی شبستری چندان اطلاعی در دست نیست و نوشته تذکره نگاران نیز عموما از اشاراتی مجمل و مشکوک از این قبیل که از مشاهیر فضلا و مشایخ زمان خود بوده و در عهد دولت الجایتو و ابوسعیدخان مرجع خواص و عوام و شهر تبریزش مقام تجاوز نمی کند.از بررسی و مقایسه این اطلاعات پراکنده و نا تمام با مطابی که در اار خود شبستری منعکس است به نکاتی بر می خوریم که گوشه هایی از زندگی و محیط اجتماعی اورا روشن می سازد.

در قصبه شبستر اذربایجان متولد شده و هم در انجا روی در نقاب خاک کشیده است.سال وفات اورا 720 هجری و مدت عمرش را سی و سه سال نوشته اند.و با این حساب در حدود سال 687 هجری باید به دنیا امده باشد.در کتاب روضات الجنان و جنات الجنان به قراینی بر می خوریم که اگر درست باشد باید گفت تذکره نویسان در تعیین سال وفات و مدت زندگانی شبستری به خطا رفته اند و.......

برای خرید مجموعه آثار شیخ محمود شبستری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان مجموعه آثار شیخ محمود شبستری به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود مجموعه آثار شیخ محمود شبستری