دانلود کتاب تفسیر اوستا و ترجمه گاتاها اثر جیمس دارمستتر

 جیمس دارمستتر خاور شناس ارجمند فرانسوی در کتاب خود تحت عنوان تفسیر اوستا و ترجمه گاتها راجع بمسائل اجتماعی و فلسفی ایران باستان بوِیژ] مربوط به زمان اشکانیان و ساسانیان اطلاعات ارزنده در دست رس

خواننده قرار داده است و از مطالعه در این مسائل اهمیت و عظمت فکری ایرانیان عهد باستان صد چندان جلوگر میشود.

دانشمند فقید در این کتاب بر طبق دلایلی که از جزوات اوستا و مندرجات نامه تنستر وزیر اردشیر بابکان ساسانی استخراج کرده بثبوت رسانیده است که جزوات مزبور باستثنای کتاب وندیداد که مطالب ان جنبه سیاسی نداشته و در معابد زردتشتی خوانده میشد بقیه تماما نه تنها بدستور اسکندر مقدونی سوزانیده شده بلکه در مدت دویست سال سلطنت سرداران یونانی سلوکی در ایران زمین از میان رفته و مفقوده شده است.

سرداران مزبور در این مدت انچع توانستند با تمدن ایرانی دشمنی ورزیده اند و بیاد لشگر کشیهای کوروش بزرگ هخامنشی و خشایارشاه بیونان و بیاد تسلط و سیاست اردشیر دراز دست شاهنشاه بزرگ ساسانی و داریوش دوم در یونان بانتقامجویی پرداخته اند

 نویسنده از مطالب خود در کتاب تفسیر اوستا نتیجه گرفته است که فصول یسنا و گاتاه پس از حمله اسکننذ مقدونی به ایران و در سده یکم میلادی بوسیله دانشمندان ایرانی نگاشته شده و اثاری را که از ان زمان در جزوات اوستا باقی مانده شرح داده است.
بنابراین خواننده گرامی از مطالعه در کتاب دانشمند معتقد خواهد شد که گاتاها قسمت فلسفی اوستا در زمان زردشت وجود نداشته و کتاب وندیداد نیز بمنزله مجموعه قوانین زردشت است و بر ضد اشباح زیان کار و غیر جسمانی نوشته شده

 

خرید کتاب تفسیر اوستا و ترجمه گاتاها اثر جیمس دارمستتر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب تفسیر اوستا و ترجمه گاتاها به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب تفسیر اوستا و ترجمه گاتاها