دانلود کتاب عصر تجزیه و تحلیل: فلاسفه قرن بیستم اثر مورتون وایت ترجمه پرویز داریوش

 

 

تقریبا تمامی نهضت های فلسفی قرن بیستم با جمله ای به نظریات هگل آغاز میگردد.

. و این خود نشانه ای است از احترام به آن استاد تیره اندیش اما صاحب دهای المانی قرن نوزدهم .
فلسفه هگل در جلد دیگری از این رشته کتابها با تفصیل بیشتری بیان گردیده است.اما بدون مراجعه به نظریات او نمیتوانم درباره قرن بیستم به بحث پردازیم.
هگل نه فقط بنیانگذاران مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم را که اینک از رایج ترین فلسفه های جهانی هستند تحت تاثیر قرار داد.بلکه در موارد موسسان نهضتهای فنی تری از قبیل اصحاب تحصل منطقی را زیر سلطه خود در اورد

 

 

برای خرید کتاب عصر تجزیه و تحلیل نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب عصر تجزیه و تحلیل: فلاسفه قرن بیستم