دانلود کتاب مبادی مابعدالطبیعه علوم نوین اثر آرتور برت ترجمه عبدالکریم سروش

 کتابی است در فلسه علم که خود از فروع معرفت شناسی است.

علم شناسی نیز بر دو گونه است: پسینی و پیشینی.و دیگری بازسازی عقلانی تاریخ علم و تحلیل منطقی اجزاء و اندامهای درونی آن و سوم تبیین روانشناختی و جامعه شناختی رفتار جمعی عالمان.کتاب برت.علم شناسی پسینی از نوع اول است.
و مراد وی از مابعد الطبیعی جمیع مقدمات و عناصری است که خود از جنس علم تجربی نبوده اند اما در تکون و تکامل ان مدخلیت بسیار داشته اند.این کتاب با انکه بیش از شصت سال از تحریر نخستینش می گذرد همچنان زنده و با طراوت است و در عرصه معرفت شناسی رقیب توانای چندانی نیافته است. و ظهور ان در دوران اوج و رونق نهضت پوزیتیویسم در علم حکایت از بینایی و دلیری مولف نقاد و بصیر ان دارد.
برد در این کتاب با سحاری و نقادی تمام قصه نغز و شنیدنی تکون علوم تجربی نوین را باز می گوید که با همه احترام و احتشامی که دارند معجون و مولود غریبی از تجربه گرایی.فلسفه بافی.خرافه اندیشی و خوابگردی عالمان اند و اعاظم و نوابغی چون گالیله.کپلر.دکارت و نیوتون

برای خرید کتاب مبادی مابعدالطبیعه علوم نوین اثر آرتور برت ترجمه عبدالکریم سروش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب مبادی مابعدالطبیعه علوم نوین