دانلود کتاب عصر اعتقاد : فلاسفه قرون وسطی اثر آن فرمانتل

 

 دلایل خواندن این کتاب همین است که کشف کنیم آیا وجود بشر بدینسان قابل قبول است یا نه؟

توسط پیشینیان اینطور تعریف شده است: حیوان متعقل قادر به خنده
میدانیم که بشر چرخ.قرقره.طاس مقوس.ماشین های درون سوز و هواپیما را اختراع و برق را کشف کرده و اتم را شکافته است.
با این حال این بشر که بود و چه بود؟ مقدار بسیار کمی از افراد بشر هستند که چیزی اختراع کرده یا به کشفی نائل شده باشند.بیشتر مردان در تمام دورانهای گذشته و حتی در عصر حاضر اشخاص کوتاه قامتی بوده اند و هستند که حتی طریقه ایستاندن تخم مرغ یا افروختن اتش را با مالش دو قطعه چوب نتوانسته اند در ذهن خود مجسم کنند.مگر انکه از روی زمین برداشته شده و بر شانه های این غول کشیده شده باشند.

 ما می توانیم با دیده ذهن خود میان پیشنیان و خود ما میان مجد یونان و عظمت روم یا سرچشمه دور دست تمام ملل غربی و اختراع باروت وصله ای سیاه رنگ و ملال اور و قطعه ای پلید و کسالت انگیز از مدت ده قرن ببینم.
این ده قرن میان روزهای درخشان یونانیان طلایی که همه چیز را اختراع کردند.حتی پرواز را و حتی اتم ها و ویتامین ها و مدار سیارات منظومه شمسی را کشف کردند و کهکشان پرنور رنسانس و نهضت اصلاح طلبی جای گرفته است.
این قرون مظلم که تقریبا تمام فاصله زمانی میان سقوط امپراتوری روم توسط طوایف وحشی در قرن پنجم و سقوط امپراتوری بیزانس بدست ترکها در قرن پانز دهم را شامل است.عصر ایمان یا رویهمرفته عصر اعتقاد هم نامیده شده است.
خود این دوره را نیز به دوره ها فرعی قسمت کره اند.قرن مظلم که شمل قرن پنجم تا هم است قرن سط که از قرن دهم است تا پانزدهم

 

برای خرید کتاب عصر اعتقاد : فلاسفه قرون وسطی اثر آن فرمانتل نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب عصر اعتقاد : فلاسفه قرون وسطی