دانلود کتاب ده رساله از افلاطون

داخل سایت اثار افلاطون را بصورت تکی و کلی قرار دادیم.در عناوین چون مجموعه آثار افلاطون و یا تک تک رسائل افلاطون.

بسیاری از ما  رساله های افلاطون را خواستند و ما نیز در عناوین چهار رساله و پنج رساله که بصورت چاپی بوده است این آثار را تقدیم نمودیم.

حال با توجه به درخواست بسیار شما عزیزان و علاقه تان به رساله های این فیلسوف برجسته.

در این مطلب ده رساله از افلاطون را برای دانلود رایگان قرار می دهیم. که شما می توانید هر کدام از این رسائل  بصورت مجزا دانلود نمایید.

کلیه رسائل متن کامل و بدون سانسور و از روی بهترین ترجمه به فارسی میباشد.

 

 

دانلود رساله

دانلود رساله آپولوژی
دانلود رساله خارمیدس
 دانلود رساله پروتاگوراس
دانلود رساله ضیافت
دانلود رساله اوتیفرون
دانلود رساله کریتون
دانلود رساله منون
دانلود رساله لاخس
دانلود رساله گرگیاس