دانلود کتاب شاهکارهای افلاطون در حکمت سقراط ترجمه و نگارش محمدعلی فروغی

 

 یونان که پیش از این در دیار ما تنها نزد دانشمندان معروف بوده یکی از دول شبه جزیره ی بالکان یعنی ممالک جدا شده ی از دولت عثمانی است.لیکن یونان قدیم قسمتی از سواحل آسیای صغیر را هم شامل بود و یک عده آبادی های متفذق در اطراف دریای مدیترانه نیز از مستعمرات یا بلاد مهاجر نشین یونانی به شمار می امد.
یونان اصلی که تقریبا عین یونان امروزی بوده از حیث وسعت بیش از یک ایالت از ایالات فعلی ایران نیست و فروغ آن از سواحل آسیای صغیر و مهاجرتشین های دیگر نیز روی هم رفته به همین نسبت است.
اما این بلاد پراکنده با آن وسعت ناقابل به برکت آثار و اطوار فرزندان هوشمند خویش چندان عظمت معنوی یافته بود که قریب دو هزار و پانصد سال پیش رقیب زبر دست دولت ایران یعنی دولت حاکم بر دنیای آن زمان شناخته می شد وهم در این عصر سرمایه ی تمدن اروپایی از دانش و هنر و حکمت و سیاست به تمامی از آن چشمه ی روشنی و فروغ است که از حدود بیست و پنج قرن تاه ده قرن پیش در منتهای درخشندگی بوده است.اری در آن عهد که مملکت ذیشوکت ما از چندین رو چشم و چراغ مشرق بود بلاد بی نظیر یونان نیز از جهات دیگر مشعل فروزنده ی مغرب محسوب می شد.
افسوس که به مقتضای نواقص بشری ارتباط این دو کانون نور و صفا در ضمن حمله و دفاعی ناشی از دراز دستی و قهرمانی پادشاهان مملکت ستان ایران و غیرت ملی و رشادت ابنای با همت یونان حاصل گشته و از این رو رابطه ی ایرانی و یونانی در قدیم صورت دشمنی و کینه جویی گرفته اما امروز مروز زمان این لکه های کدورت را به آب سوانح و انقلاب ایام شسته و مردمان را به گذشت کامل از رنجشهای دیرینه می خواند و قبل این دعوت شرط ترقی و تکمیل و لازمه ی کاردانی و فکر سلیم است و ما را که اعصار شهامت و اعتبار به راستی و انصاف مشتهر بوده ایم بیشتر لازم است تا فضایل رقیب قدیم را که پس از دورهخ ی رقابت حق استادی ما حاصل نموده به درستی بشناسیم و در عالم علم و معرفت حقیقت را منظور داریم.

 

برای خرید کتاب شاهکارهای افلاطون در حکمت سقراط ترجمه و نگارش محمدعلی فروغی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب شاهکارهای افلاطون در حکمت سقراط