دانلود کتاب لنین و فلسفه و سه مقاله دیگر اثر ل‍وئ‍ی آل‍ت‍وس‍ر

 در میان کتابهائی که راجع به فلسفه مارکسیست-لنینسی در ایران می توان یافت مهمترین جا را کتابهائی می نمایند که یا از منابع روسی ترجمه شده اند و یا اگر از نویسندگان غیر روسی به فارسی برگردانده شده اند در انبوه خود این نویسندگان بر مبنای اثار روسی مطالب خود را برشته تحریر کشیده اند.
هیچ یک از این آثار ترجمه شده در حقیقت اختلاف چندانی باهم ندارند زیرا که براساس یک الگوی پیش ساخته فلسفه مارکسیستی نوشته شده اند.
اگر احینا اختلافاتی در انها ذبتوان یافت یا حاصل اختلاف سلیقه نویسندگان و سبک ادبی انان می باشد و یا نتیجه این موضوع می باشد که نویسندگان انها برای گروه یا دسته خاصی مطلب نوشته اند و بدین ترتیب اندک اختلافی نسب به انها الگوی پیش ساخته می توان ملاحظه نمود.
در حقیقت می توان در این اثار یک خصلت دیگری را باز شناخت.اثار ترجمه شده متعلق به دوران قبل از جنگ دوم جهانی می باشد.
جز یکی دو استثنا که انها نیز هرچند بعد از جنگ دوم نوشته شده اند. لیکن عمیقا ارائه دهنده اثار قبلی هستند.
نخستین نتیجه ای که می توان گرفت این است که هرچند خود این نویسندگان مارکسیسم را فلسفه ای مخالف با دگماتیسم می دانند و بران تاکید دارند لیکن خود در دام این دگماتیسم افتاده و با ان تسلیم شده اند.

 تصور نرود که اشاره به زمان نوشته شدن این آثار و محل صدور انها تصادفی بوده و هیچ نوع منطقی ندارد. واقع امر این است که اگرچه مسله زمان و مکان نوشته شدنم این اثار امری عرضی و خارجی نسبت به جوهر تفکر فلسفی می باشد ولی علیرغم این خارجیت مسله ای قابل تامل در مقابل ما رخ می نماید.
این آثار متعلق به مکان خاصی برگستره جحغرافیایی انسان بلکه حاصل ان زمان-مکانی است که مارکسیسم -لنینسم در ان ادراک و اعمال شده است.

 

برای خرید کتاب لنین و فلسفه و سه مقاله دیگر  اثر ل‍وئ‍ی آل‍ت‍وس‍ر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب لنین و فلسفه