دانلود کتاب جامعه باز و دشمنان آن که در سال هزار و سیصد و شصت و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط کارل پوپر نوشته شده است.که مترجم آن عزت الله فولادوند می باشد.که دارای تعداد هزار و سیصد و نود و هشت صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. جامعه باز و دشمنان آن اسم اثری می باشد که از کارل پوپر اندیشمند انگلیسی اتریشی تبار که درسال هزار و نهصد و چهل و پنج چاپ شده است. در این اثر از نوشته و نظر نگارنده افلاطون و هگل و کارل مارکس دشمنان اجتماع باز می باشند و کارل پوپر آنها به بررسی کشانده و انجام داده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جامعه باز و دشمنان آن تماس بگیرید

دانلود کتاب جامعه باز و دشمنان آن