کتاب بید و مجنون که به دست آمنه نقدی پور نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب بیــد و مجنـون برگرفته از شعرهای دوازده تا هفده سالگی این خانم است. و کتاب خفته ای بر مزار عشق که شعرهای نوجوانی او است کتاب منتخب جشنواره دانشجویی دانشگاههای پیام نور استان اصفهان می باشد. نویسنده و شاعر آمنه نقدی پور یکی از کارشناسان زبان و ادبیات فارسی و شاعر و نویسنده و ترانه سرا مشهور ایرانی می باشد.او نویسنده کتاب های بید و مجنون و خفته ای بر مزار عشق است.قابل گفتن می باشد که این هنرمند عزیز از دوازده سالگی رسما شعر و نویسندگی را شروع نموده است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بید و مجنون تماس بگیرید

دانلود کتاب بید و مجنون