کتاب پنجمین روز سال ساعت بیست که به دست محمدرضا شالبافان نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. دانلود کتاب پنجمین روز سال ساعت بیست آسمان بادوچشم خون آلود مثل من بیصدا صدایت کرد ای همیشه غریب!مکثی کن جان این شهر یک دقیقه بایست حرفهای نگفته ای دارم اگر این بار گریه بگذارد کاش چشمم به تو نمی افتاد کاش این دل به تو نمینگریست چند شب پیش خواب میدیدم سایه ام سر نداشت بر دیوار شاید آن وقت باورت بشود خوب من!عشق اتفاقی نیست کوچه ی عشق جای مردان است دارچشم تو مرد می خواهد بعد تو عاشقانه باید مرد بعد تو جاودانه باید زیست

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پنجمین روز سال ساعت بیست تماس بگیرید

دانلود کتاب پنجمین روز سال ساعت بیست