دانلود کتاب شعر چه میپرسی از سوگواران مجنون

کتاب شعر چه میپرسی از سوگواران مجنون که به دست اسماعیل زرعی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نمونه جمع شده منتخب شده ای است از بیشتر از چهار دهه فعالیت های شعری اسماعیل زرعی و تاریخ نخستین سروده هزار و سیصد و پنجاه و آخرین آنها هزار و سیصد و نود و دو است. شعرها در قالب های نیمایی و سپید گفته شده است و در آخر دفتر بسیاری از با گویش فارسی کرمانشاهی به دوستداران این نوعِ بیانی تقدیم خواهد شد.

و برای خرید کتاب شعر چه میپرسی از سوگواران مجنون تماس بگیرید