کتاب شعر دریای عشق که به دست احمد خدادادی دهکردی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب شعر دریای عشق من به دنیا آمده است.در سال هزار و سیثد و سی و یک در اهواز مهندس روش و ساختمان و بازنشسته شرکت نفت هستم. این کتاب برگرفته شعرهای عرفانی برگرفته از غزلیات مثنوی و دوبیتی و رباعی و طنز است.که برای دانلود رایگان گذاشته شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر دریای عشق تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر دریای عشق