کتاب حتی باد در خدمت عاشقان است که به دست اسماعیل همتی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته ی بسیار زیبا نمونه جمع آوری شده از چندین عدد شعر از آقای اسماعیل همتی شاعر و نویسنده ایرانی می باشد .که با زبانی بسیار شیوا سروده شده و امیدواریم مورد دقت و علاقه ی شما دوستان صورت بگیرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حتی باد در خدمت عاشقان است تماس بگیرید

دانلود کتاب حتی باد در خدمت عاشقان است