کتاب پشت پنجره احساس که به دست سحر عزیز محمدی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اثر زیبای پشت پنجره احساس دل نوشته هایی به لطافت حس دلتنگت که می شوم ذهن و فکرم در آسمان آبی دلت به پرواز در خواهد آمد و همه ی وجودم را غرق بودن و خواستن تو می کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پشت پنجره احساس تماس بگیرید

دانلود کتاب پشت پنجره احساس