کتاب هم نشین باران که به دست میثم پور محمدی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب شعر بسیار جذاب هم نشین باران آنجا که زبان از گفتن صحبتهایی باز می ماند و می ایستد.نوبت به نوشتن خواهد رسید. تا پا به زمانه ی نهد و حق متون و نوشته را به جای آورد.خواهم دانست که قلم بنده آنقدر بزرگ می باشد تا کارهای بزرگ از آن صورت گیرد.ولی هر چه هست چیزی نمی باشد جز همه ی حس من.احساساتی که با این رویاها و فکرها در هم پیوسته شده و یک لحظه رهایم نخواهد کرد.نمونه جمع شده که پیش رو قسمت کوچکی از نگاشته های من است و البته نخستین آن.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هم نشین باران تماس بگیرید

دانلود کتاب هم نشین باران