کتاب شعر رنگ مشکی عید که توسط فاطمه شباهنگ نوشته شده و با زبان فارسی می باشد و تعداد صفحات نوزده است. این اثر شعر برگرفته از تیترهای زیر است. رنگ مشکی عید و راه ناپایان و صاحب رفعت و نیروی جاذبه و پاسخ و آشیانه و همین بود آخرین حرفم و کربلای ایران و آمریکا است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر رنگ مشکی عید تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر رنگ مشکی عید

 

برگرفته از سایت مای بوک