کتاب رباعیات حکیم عمر خیام که توسط خیام نیشابوری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن هفتاد و یک عدد است.رباعیات خیام اسم نمونه جمع شده از شعرهای غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری معروف به خیام در قالب شعری رباعی می باشد که در سده‌های پنجم و ششم هجری به زبان فارسی خوانده شده است و به طور عمده گفته ای از نظرات و دید فلسفی او است.خیام نه در قالب شعری و نه در کلمات و اصطلاحات شعری و نه در اندیشه شعری‌ خود از هیچ شاعری اطاعت نمی‌کند برای آن که خود در این خصوص صاحب سبک است و فقط از صنعت ایجاز بهره برده است . او به سادگی از معنی و مفهوم کلمات واسه ی فهماندن مقصودش بهره برده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رباعیات حکیم عمر خیام تماس بگیرید

دانلود کتاب رباعیات حکیم عمر خیام

 

برگرفته از سایت مای بوک