کتاب شعر دلنوشته خیس که توسط فریبا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن نه عدد است. در غروب واپسین نگاهت چگونه به طلوعی دیگر بیندیشم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر دلنوشته خیس تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر دلنوشته خیس

 

برگرفته از سایت مای بوک