کتاب شعر خرابستان و شعرهای دیگر که توسط تی.اس. الیوت نوشته و به دست شاپور احمدی ترجمه شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صئد و سی و سه عدد است.مذهب کاتولیک آنگلیکان چارشنبه خاکستران هزار و نهصد و سی به سراغ خدایان بیگانه هزار و نهصد و سی و چهار قتل در کلیسای اجتماع تفکرات جامعه ی مسیحی است.توماس استرنر الیوت از اعقاب اولین خانواده های مهاجر نیوانگلندی و متولد شده بیست و هشت سپتامبر هزار و هشتصد و هشتاد و هشت در سنت لوئیس میسوری بزرگی به سوربن واسه ی مطالعه ادبیات و فلسفه در هزار و نهصد و ده پروفراک و مشاهدات دیزباز بوده است .

 

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر خرابستان و شعرهای دیگر تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر خرابستان و شعرهای دیگر

 

برگرفته از سایت مای بوک