کتاب مجموعه شعر حی که توسط حامد برزگر نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و شش صفحه است.بعد از عرضه نمونه های جمع شده از شعری وهم و آهه و پررز که به طور سه گانه ای وصل شده به یکدیگر چاپ شده است.حی دومین عنوان از سه گانه دیگری می باشد که هر جلد آن تنها برگرفته از بیست عنوان شعر است . تلاش شده بر این بوده می باشد تا در عین کمی تعداد شعرهای آثاری منتخب شده که نزدیکی مفهومی بسیاری به هم داشته است. طبیعتا این سه گانه از نظر سبک شعری ادامه روال گذشته خواهد بود و تغییری ساختاری قبل از این نگرا از این نمونه جمع شده شعری و در این سبک و سیاق چاپ شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مجموعه شعر حی تماس بگیرید

دانلود کتاب مجموعه شعر حی

 

برگرفته از سایت مای بوک