کتاب مردی که شاید روزی خودکشی بکند که توسط سبحان قربانی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و نه صفحه است.برای کشتن خویش نه طناب دار احتیاج است.نه به اسلحه ای که بر روی شقیقه ام بگذارم.و نه تیغی که رگهایم را لیس زنند.امشب ماه کامل و قرص می باشد.کمی آب برایم بیاور.خواهان این هستم که با قرص ماه خودکشی کنم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مردی که شاید روزی خودکشی بکند تماس بگیرید

دانلود کتاب مردی که شاید روزی خودکشی بکند

 

برگرفته از سایت مای بوک