کتاب گزیده اشعاری از منوچهر آتشی که توسط منوچهر آتشی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن چهل صفحه است. منوچهر آتشی در آخر دهه ی سی با آهنگ دیگر در شعر معاصر به تجربه‌ای تازه دست زده است. او با کشف نمودن و شهود داخل طبیعت جنوبی و وحشی به نوعی خشونت غریزی داخل شعرها دست پیدا کرد. ولی آنچه خشونت شعری آتشی را از عنصر خشونت آشفته و غیرمنسجم بعضی از شاعران بعد و پس از خودش به مانند از نصرت رحمانی یا کیومرث منشی‌زاده که متمایز کرده به‌ غیر حضور جنوب و لحن حماسی آن می باشد.شعرهای آتشی در دهه‌های سی و چهل و پنجاه شعر کویر می باشد و عنصرهای طبیعی این کویر حماسه و خشونت را با هم آمیخته شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گزیده اشعاری از منوچهر آتشی تماس بگیرید

دانلود کتاب گزیده اشعاری از منوچهر آتشی

 

برگرفته از سایت مای بوک