کتاب شعر نو از عشق و شیاطین دیگر که توسط شاپور احمدی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن نود و نه صفحه است. هم اکنون اگر بعضی اوقات او اذیتم نمی کرد و کتکم نمی زد و از سرایش بسیار باز نداشته است هم اکنون این برگه ها فزون از هزار می بودند. و چه بسا اینگونه شود به لطف و یاری خداومند متعال . دیر زیاد او با فرهی و بهی

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر نو از عشق و شیاطین دیگر تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر نو از عشق و شیاطین دیگر

 

برگرفته از سایت مای بوک