کتاب مجموعه دوم شعر عاشقانه های ناتمام که توسط الهه نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن یازده صفحه است.مرا ببخش که هنوز هم دوستت دارم.تو دل بریدی و رفتی و باز من دوست دارم .مرا ببخش که به اجبار گفتمت خداحافظ. تو شاد رفتن و من دوستت دارم.خیانت انتهای نامردیست می دانم.تو کردی و من باز دوستت دارم .خدا یگانه رفیق و نا رفیق من است.تو نا رفیق بودی و باز دوستت دارم

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مجموعه دوم شعر عاشقانه های ناتمام تماس بگیرید

دانلود کتاب مجموعه دوم شعر عاشقانه های ناتمام

 

برگرفته از سایت مای بوک