کتاب گزیده ای از اشعار کارو که توسط کارو دردریان نوشته شده است.که دارای چهارده صفحه می باشد.کاراپت دِردِریان در شانزده آبان سال هزار و سیصد و چهار مصادف با شش نوامبر هزار و نهصد و بیست و پنج داخل شهر همدان به دنیا آمده است ولی داخل شهر بروجرد و اراک هم اکنون زندگی نموده بود.آنها پس فوت کردن پدر خو مدت زمانی را داخل مراغه و تبریز زندگی می کنند و پس از گذشت زمانی به تهران باز می گردند .کارو از نسل نخست شاعران نیمایی است.کارو یک دفعه ی دیگر ازدواج می کند و از همسر خویش جدا می شود . او دارای سه عدد فرزند می باشد دو دختر و یک پسر با اسم های رمی و ربکا و رنه هستند .ویگن خواننده مشهور قدیمی ایرانی همچنان برادر او بوده است. او با برادر خود ارتباط بسیار نزدیک و خیلی صمیمانه‌ و دوستانه ای داشته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گزیده ای از اشعار کارو تماس بگیرید.

دانلود کتاب گزیده ای از اشعار کارو