کتاب گوزن های پا به ماه که توسط کمال شفیعی نوشته شده است.که دارای شصت و پنج صفحه می باشد.گوزن های پا به ماه اسم دفتر اشعار کمال شفیعی می باشد. او یکی از شاعران مشهوریست که هر چند شاید بسیار نتوان نام جوان را به او لقب داد ولی چالاکی و زرنگی سبک بالی جوان پسندانه در شعرهایش آشکار و نمایان است. این دفتر که برگرفته از پنجاه و هشت شعر از اشعار سرایده او می باشد که برگرفته از شعرهای سپید بسیار کوتاه شفیعی می باشد . ولی پیش از هر چیز انتشار پنجم یک نوشته شعر را اگر نشود یک رویداد بعید دانست به طور حتم رویدادی کمیاب و شگفت انگیز می باشد که گوزن های پا به ماه به این توفیق دست پیدا کرده اند. ولی شعرها به صورت تقریبی تمام شعرهای این نمونه خصوصیتی یکی و مشترک داشته که سادگی سخن و گریز از دهم ریختگی ها و ابهام آمیز است. این سادگی هر اندازه در تمام زمان پیروز نیست اما در خیلی از شعرها به زیبایی و استحکام کار افزوده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گوزن های پا به ماه تماس بگیرید.

دانلود کتاب گوزن های پا به ماه