کتاب رباعیات حکیم ابوالفتح خیام نیشابوری که توسط خیام نیشابوری نوشته شده است.که دارای سی و دو صفحه می باشد.حکیم خیام نیشابوری متولد شده در سال چهارصد و بیست و هفت خورشیدی می باشد این شاعر بزرگ در سال پانصد و ده خورشیدی نیز دار فانی را وداع گفته است.و نیز با نامهایی چون خیامی و خیام نیشابوری و خیامی النیسابوری هم اسم داده شده می باشد.او یکی از حکیمان ماهر و اندیشمند و ریاضی دان و ستاره شناس و از شاعران عالی رتبه و مشهور ایران در زمان سلجوقی است. هر چند که کارها و عملیاتهای علمی خیام عالی و بالاتر از مقام او در ادبیات است و او را با تخلص و صفت حجةالحق می خواندند. اما شهرت او زیادتر به موجب نوشتن رباعیاتش می باشد که آوازه ی جهانی دارد. اضافه بر آن که رباعیات خیام را به اکثر زبان های زنده برگردانده اند.ادوارد فیتزجرالد رباعیات وی را به زبان انگلیسی ترجمه نموده است که ابزار معروف شدن بیش از حد او در مغرب زمین شده است. قابل ذکر است که خیام وقنتی که سلطان سنجر در زمان طوفولیت به آبله مبتلا شده بود او را درمان کرده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رباعیات حکیم ابوالفتح خیام نیشابوری تماس بگیرید.

دانلود کتاب رباعیات حکیم ابوالفتح خیام نیشابوری